Monday, March 10, 2014

Pengajaran Komsas Dalam Bahasa Melayu


Komponen Kesusasteraan Melayu (KOMSAS) adalah suatu elemen penting dalam kurikulum bahasa Melayu. Komponen ini merangkumi pelbagai genre seperti puisi tradisional, sajak, cerpen, prosa tradisional, novel, dan drama. Genre yang pelbagai ini adalah diharapkan akan dapat memberikan impak dan meningkatkan keupayaan pelajar dalam penguasaan aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan bahasa. 

Dengan merujuk kepada kepentingan KOMSAS dalam meningkatkan keupayaan pelajar menguasai aspek kemahiran berbahasa, sediakan SATU (1) analisis bagaimana pelbagai genre yang terkandung di dalam KOMSAS akan dapat meningkatkan keterampilan pelajar khususnya dalam aspek kemahiran berbahasa. Analisis anda perlu berfokuskan kepada perkara berikut:


(a) Huraian tentang konsep dan kepentingan KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu;

(b) Huraian tentang genre-genre yang terdapat di dalam KOMSAS dan aplikasinya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu; dan


(c) Huraian tentang pemilihan strategi yang berkesan menggunakan genre KOMSAS dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :