Saturday, April 5, 2014

Aplikasi Komputer Dalam Bahasa Melayu


Dalam pembangunan sesuatu perisian pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, terdapat tiga fasa utama yang perlu diberikan fokus. Pertama ialah fasa PERANCANGAN. Kedua ialah fasa PELAKSANAAN. Ketiga pula ialah fasa PENILAIAN. 

Anda diminta menyediakan penulisan yang berfokus kepada tiga (3) fasa utama tersebut. Penulisan mesti berkisar kepada perbincangan yang analitikal dan kritikal yang menyentuh tentang tujuan penghasilan sesuatu perisian yang berkualiti. Perbincangan melibatkan:

i. Fasa Perancangan.

ii. Fasa Pelaksanaan.

iii. Fasa Penilaian.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Share this article :