Saturday, July 5, 2014

Seni Dalam Pendidikan


Gardner (1983), meletakkan Seni dalam Teori Kecerdasan manusia sebagai asas pemupukan minda pelajar untuk mencapai kecemerlangan. Antara objektif Seni dalam Pendidikan di sekolah rendah adalah:

(i) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi sebagai elemen ekspresi dalam sesebuah hasil seni.

(ii) Untuk menerapkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain.

Huraikan bagaimana seorang guru yang imaginatif, kreatif dan kritis dapat menggunakan elemen-elemen Pendidikan Seni Visual dan Muzik bagi penghasilan satu bentuk karya dengan digabungjalin dengan Mata Pelajaran Sains, Sejarah dan sebagainya di sekolah. Teknologi digital pula boleh dijadikan media komunikasi bagi menyokong tugasan ini.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan
Share this article :