Sunday, October 12, 2014

Pengajaran Literasi Membaca dan Menulis Bahasa Melayu


1. Pemerolehan ialah satu proses penguasaan bahasa yang berlaku kepada kanak-kanak secara natural pada masa dia belajar bahasa ibunya. 

Bezakan DUA teori yang berkaitan pemerolehan dan perkembangan bahasa kanak-kanak dan bagaimanakah anda melaksanakan teori ini dalam melaksanakan pengajaran bahasa.

2. Berdasarkan bahan rujukan dan sumber yang diperolehi dari jurnal.artikel dan modul. Bincangkan 
Peringkat-peringkat kemahiran dalam bahasa Melayu 
Hiraki pengajaran membaca kepada murid pemulihan khas. 

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :