Friday, November 7, 2014

Kesusasteraan Melayu


Kesusasteraan Melayu merujuk kepada hasil karya dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu. Akibat perubahan dan perkembangan masyarakat pada hari ini, sastera menjadi suatu kegiatan yang khusus dan tersendiri. Sebaliknya, dalam masyarakat tradisional sastera memainkan peranan besar dan tidak terpisah secara lahiriah daripada kepercayaan, kegiatan mencari nafkah, pekerjaan, permainan dan sebagainya.

Anda dikehendaki menyediakan penulisan tugasan yang berfokuskan kepada perkara berikut:

(a) Jelaskan konsep kesusasteraan dan huraikan ciri-ciri kesusasteraan dari sudut karya sastera dan karya seni.

(b) Merujuk kepada jenis dan bentuk kesusteraan, perihalkan dengan jelas perkembangan Kesusasteraan Melayu Klasik (Tradisional). Huraian perlu disertai dengan contoh-contoh yang sesuai.

(c) Bagi mengukuhkan pernyataan, berikan hujah anda tentang fungsi sastera dalam masyarakat Melayu tradisional dan masyarat Melayu moden.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :