Thursday, February 12, 2015

Geografi Bandar dan Petempatan Manusia


1. Petempatan manusia mempunyai hubungan yang rapat dengan kebudayaan setempat mengikut dimensi masa dan ruang. Bincangkan.

2. Sejauh manakah ciri-ciri keaslian petempatan laur bandar dapat dipertahankan dalam arus pembangunan negara ?

3. Bagaimanakah hubungan bandar dan luar bandar dapat meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi penduduk setempat?

4. Pertumbuhan petempatan bandar yang pesat tanpa kawalan yang rapi membawa implikasi yang tidak selamat untuk didiami oleh penghuninya. bincangkan.

5. Koridor pertumbuhan ekonomi adalah merupakan arah baru dalam strategi pembangunan wilayah di malaysia. Bincangkan. 

6. Bincangkan cabaran-cabaran yang sering dihadapi oleh pihak berkuasa sesebuah petempatan bandar dalam konteks mengekalan unsur-unsur kelestaraian.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :