Thursday, February 12, 2015

Kaedah Penyelidikan PerniagaanAnda dikehendaki menyediakan satu cadangan penyelidikan. Panjang cadangan ini harus antara 20 hingga 25 muka surat. Cadangan ini boleh dibuat di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia Sebagai tugasan individu, anda boleh memilih mana-mana topik. Cadangan penyelidikan ini dapat memberi manfaat kepada anda dalam menyediakan kertas projek anda pada akhir tempoh pengajian anda kelak. Anda boleh gunakan kriteria yang saya cadangkan di bawah dalam menyediakan cadangan anda: 

Tajuk cadangan / projek penyelidikan 

- Tajuk kertas cadangan kajian harus mencerminkan dengan jelas dan ringkas bidang kajian yang akan dimulakan. Dengan kata lain anda harus menjelaskan kandungan thesis dengan tepat dan ringkas. 

Bab 1 

- Pengenalan: memperkenalkan topik dan kajian anda. Pengenalan ini harus terdiri dari gambaran umum mengenai latar belakang penyelidikan. 

- Masalah Penyelidikan: masalah yang terlibat dalam penyelidikan mestilah jelas kerana ia akan membantu untuk membentangkan rasional keseluruhan kajian. 

- Objektif Penyelidikan: konteks yang diperlukan harus ditetapkan untuk tujuan penyelidikan untuk memastikan bahawa kepentingan dan sifat penting jelas ditunjukkan dalam cadangan itu. - Soalan penyelidikan: yang berkaitan dengan objektif penyelidikan yang terlibat dalam thesis - Kepentingan kajian: jelaskan mengapa kajian ini adalah penting secara teori dan praktikal 

Bab 2 

- Sorotan Literatur: Seksyen ini akan mengandungi analisis lain kerja-kerja penyelidikan yang berkaitan atau kajian yang berkaitan dengan bidang penyelidikan yang dicadangkan dan ia akan membantu ke arah pembentukan metodologi penyelidikan 

- Kerangka teori dan pembangunan hipotesis: mengenal pasti pembolehubah bebas dan bergantungan anda dan juga mengembangkan hipotesis 

Bab 3 

- Kaedah penyelidikan: spesifikkan kaedah yang hendak diguna pakai, bagaimana anda akan menggunakan kaedah yang dipilih, bagaimana data yang akan dikumpul, cara ia akan dianalisis 

Rujukan 

- Persatuan Psikologi Amerika (APA) gaya petikan adalah yang paling biasa digunakan dalam penulisan akademik dalam bidang sains sosial. Saya syorkan anda menggunakan APA untuk kursus ini kerana ia baik untuk digunakan dan anda mungkin akan menggunakannya selama kerjaya pembelajaran anda dan seterusnya.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :