Monday, March 9, 2015

Pengajaran Matematik Sekolah Rendah Bahagian III


Pengajaran dan pembelajaran topik pecahan adalah satu aspek penting dalam matematik asas. 

Lakukan carian internet dan sumber elektronik yang lain untuk jurnal atau artikel berkaitan dengan pengajaran matematik asas bagi topik pecahan. Pilih TIGA jurnal atau artikel mengenai topik tersebut dan sediakan laporan analisa kritikal bagi ketiga-tiga jurnal atau artikel yang telah anda baca. Analisa kritikal anda hendaklah memberi tumpuan kepada strategi pengajaran topik pecahan dalam matematik asas. 

Dalam penulisan anda, cadangkan bagaimana strategi pengajaran tersebut dapat diaplikasi untuk mengajar matematik asas melibatkan pecahan untuk golongan murid yang lemah. Nyatakan justifikasi cadangan anda.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :