Saturday, August 29, 2015

Hubungan Manusia Dalam Pentadbiran


1. Dalam konteks organisasi anda, bincangkan bagaimanakah pemimpin dalam organisasi anda menjalankan aktiviti-aktiviti pengurusan harian yang boleh meningkatkan motivasi pekerja sehingga membawa kepada peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi.

2. Apakah yang dimaksudkan dengan diversiti di tempat kerja? Kenapa diversiti semakin ketara sekarang dan bagaimanakah globalisasi sepatutnya mengurusakan diversiti?

3. Globalisasi menyebabkan dunia menjadi semakin mengecil dan tiada sempadan. Bagaimanakah globalisasi memberi kesan kepada aspek perhubungan manusia di tempat kerja?

4. Pentadbiran awam dikaitkan dengan pelbagai karenah birokrasi dan red tape yang sedikit sebanyak menjejaskan imej pentadbir dan pengurus-pengurus awam. Bagaimanakah tindakan disiplin dan kod etika di tempat kerja membantu mengurangkan masalah ini di kalangan penjawat awam?

5. Konflik dianggap normal dalam sebarang aspek hubungan manusia. Mengapa konflik berlaku dan bagaimana mengendalikannya? Pilih satu contoh konflik yang pernah berlaku dalam organisasi anda dan terangkan proses-proses atau cara-cara bagaimana konflik tersebut diselesaikan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :