Tuesday, December 15, 2015

Tamadun Islam dan Tamadun Asia


1. Ketamadunan Menurut Perspektif Islam dan Barat Sekular

2. Tamadun Islam: Konsep dan Asas Dalam Pembinaannya

3. Pandangan Semesta Masyarakat Tamadun Melayu

4. Tamadun Melayu: Masyarakat Dan Perkembangan Tamadun

5. Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Tamadun Melayu

6. Pandangan Semesta Masyarakat Tamadun China

7. Tamadun China: Masyarakat dan Perkembangan Tamadun

8. Pandangan Semesta Masyarat Tamadun India

9. Tamadun India: Masyarakat dan Perkembangan Tamadun 

10. Agama Dalam Proses Pembangunan Ketamadunan

11. Dialog Sebagai Mekanisme Pembinaan Peradaban Masyarakat dan Tamadun

12. Globalisasi dan Modenisasi: Kesannya Terhadap Masyarakat di Malaysia

13. Isu-isu Kemanusiaan Sejagat: Sejauhmanakah Keperihatinan dan Kesediaan Masyarakat Dunia Dalam Menanganinya

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :