Thursday, January 21, 2016

Ideologi Dunia Ketiga


1. Bandingkan ideologi politik berhaluan kiri dengan politik berhaluan kanan. Sejauhmanakah dikotomi ideologi politik berasaskan haluan kiri dan haluan kanan masih releven dalam pasca-Perang Dingin?


2. Huraikan ciri-ciri sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi demokrasi. Seterusnya bandingkan amalan-amalan demokrasi dalam era pasca-Suharto di Indonesia.


3. Bincangkan bagaimana fahaman sosialisme di China telah diubahsuaikan kepada "Sosialisme dengan ciri-ciri China" untuk menjustifikasikan pembaruan-pembaruan ekonomi dan politik yang diperkenalkan sejak era Deng Xiangping.


4. Bincangkan nasionalisme etnik. Dengan merujuk kepada contoh kes yang berkaitan, tunjukkan bagaimana nasionalisme pemisahan (secessionist nastionalism) dalam negara dunia ketiga.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :