Friday, March 11, 2016

Morfologi Dan Sintaksis Bahasa Melayu


Terdapat pelbagai definisi ayat majmuk yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh bahasa seperti Nik Safiah Karim (1988), Arbak Othman (1989), Abdullah Hassan (1993), dan Nik Safiah Karim et al. (2002). 

Dengan merujuk kepada LIMA sumber rujukan, anda dikehendaki mengkaji dan membincangkan tentang perkara-perkara berikut: 

(a) konsep, pembentukan dan jenis-jenis ayat majmuk gabungan;

(b) konsep, pembentukan dan jenis-jenis ayat majmuk pancangan; dan 

(c) cadangan kaedah pengajaran ayat majmuk gabungan dan pancangan bagi murid-murid sekolah rendah. 

Laporkan kajian anda dalam bentuk format laporan ilmiah yang betul dan disokong dengan fakta dan rujukan daripada sekurang-kurangnya LIMA rujukan yang berkaitan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :