Friday, April 1, 2016

Sejarah Ekonomi Malaysia


1. Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baharu telah Berjaya menyusun semula penguasaan ekonomi masyarakat Malaysia. Bahaskan.


2. Nilaikan peranan perkembangan ekonomi komersial pada zaman British membentuk struktur masyarakat baharu di Tanah Melayu sebelum merdeka.

3. Bincangkan kesan-kesan kedatangan kuasa asing ke atas perkembangan aktiviti perdagangan di Semenanjung Tanah Melayu khasnya di Melaka.

4. Huraikan keadaan sosioekonomi masyarakat Melayu Semenanjung pada zaman pra-penjajahan. Sejauhmanakah tepatnya pandangan yang menyatakan bahawa masyarakat Melayu adalah dalam lingkungan masyarakat feudal.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :