Sunday, June 26, 2016

Cross Culture Management


The purpose of this assignment is to develop learners’ ability to examine and analyse the categories of corporate culture at a workplace.

Tujuan tugasan ini adalah untuk membangunkan keupayaan pelajar untuk meneliti dan menganalisis kategori-kategori budaya korporat di tempat kerja.


Select an organisation that you are familiar with or a multi-national company that you have access to. Examine and analyse the categories of the corporate culture at the company. Which categories mostly described the practise of the company? Justify and support your answer with evidence from appropriate literature reviews. Provide relevant examples. 

Pilih satu organisasi yang anda biasa atau sebuah syarikat multi nasional yang anda mempunyai akses kepadanya. Teliti dan analisis kategori-kategori budaya korporat di syarikat tersebut. Kategori yang manakah paling banyak menjelaskan amalan syarikat tersebut? Justifikasikan dan sokong jawapan anda dengan bukti dari sorotan kajian yang sesuai. Berikan contoh-contoh yang relevan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :