Sunday, June 26, 2016

Law And Technology Management/ Pengurusan Teknologi dan Undang-undang


Amira entered into a contract with Farhan to supply frozen food that include Roti Canai, Roti Paratha, Curry Puff and Samosa. As a supplier, Amira will provide all goods before the 1st day of each month. Farhan had paid RM20,000 for initial payment. After a few months, Farhan paid the balance of RM80,000 to Amira for the completion of the payment. The duration of the contract is for one year. Farhan’s supermarket is situated in Kuala Lumpur, while the frozen food are prepared in Penang.

On the day of delivery, Ashraf, the driver of the frozen food stopped at Bukit Gantang Rest and Relax. There was a massive traffic jam heading to Kuala Lumpur. It was caused by a landslide at the highway due to heavy rain recently. At the same time, the truck freezer failed to function.

Ashraf sold the frozen food to passer by and those who were at the Bukit Gantang Rest and Relax. He did not contact Amira to inform her of the situation. When Amira found out about the situation, she was furious. Farhan was upset with the whole situation. 

With reference to the above situation, explain the following:

1) Define a “contract” and it’s elements.

2) Identify the issues available.

3) What are the remedies available to Amira and Farhan?


Amira memasuki sebuah kontrak dengan Farhan untuk membekalkan makanan sejuk beku termasuklah Roti Canai, Roti Paratha, Karipap dan Samosa. Sebagai pembekal, Amira akan menyediakan segala bahan tersebut sebelum 1hb pada setiap bulan. Farhan telah membayar sebanyak RM20,000 sebagai bayaran permulaan. Selepas beberapa bulan, Farhan telah membayar baki sebanyak RM80,000 kepada Amira untuk penyelesaian pembayaran tersebut. Kontrak berlangsung selama satu (1) tahun. Pasaraya Farhan terletak di Kuala Lumpur, manakala makanan sejuk beku itu disediakan di Pulau Pinang.

Pada hari penghantaran, Ashraf yang merupakan pemandu lori makanan sejuk beku itu berhenti di kawasan Bukit Gantang Rawat dan Rehat. Terdapat masalah trafik yang teruk menuju ke Kuala Lumpur. Ini disebabkan oleh tanah runtuh di lebuhraya akibat dari hujan lebat kebelakangan ini. Pada masa yang sama, alat pembeku trak tersebut gagal untuk berfungsi.

Ashraf telah menjual semua makanan sejuk beku itu kepada mereka yang berada di kawasan Bukit Gantang Rawat dan Rehat tersebut. Dia tidak menghubungi Amira untuk memberitahunya tentang perkara tersebut. Apabila Amira mendapat tahu mengenai perkara tersebut, dia merasa marah. Farhan juga turut kecewa dengan keadaan ini.

Dengan mengambil kira keadaan di atas, terangkan perkara-perkara berikut:


1) Maksud “kontrak” dan elemen-elemennya.


2) Kenal pasti isu-isu yang terlibat.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.

Share this article :