Friday, December 2, 2016

Keetnikan dan Ras


Kehidupan manusia banyak bergantung kepada pegangan agama, amalan dan etika yang membawa kepada pergaulan dan sosialisasi. Bincangkan pernyataan ini dan huraikan bagaimana kesepaduan dalam kepelbagaian dapat dibentuk dalam konteks Malaysia bagi menjamin keharmonian kaum.

Bincangkan tajuk tersebut dengan kritis dan kreatif. Setiap tugasan perlu menggunakan sekurang-kurangnya 10 bahan rujukan terkini (tidak termasuk surat khabar, majalah dan carian asas laman web) untuk tugasan ini. 

Setiap rujukan yang dibuat mesti ditulis dengan cara yang betul di dalam teks (Nama Pengarang, Tahun: Muka surat) dan di bahagian Rujukan di belakang tugasan. Jika laman web digunakan maka perlu dinyatakan sumber laman web tersebut. Wikipedia, blogspot dan carian asas dalam laman web (tanpa nama pengarang) TIDAK akan diterima sebagai isi kandungan penulisan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :