Saturday, February 4, 2017

Apa itu IV dan DV dalam proposal atau tesis anda?


Independent variable (IV) – variable tak bersandar yang dikaji kesannya terhadap variable versandar atau dependent variable (DV). Dalam kajian eksperimental, IV dimanipulasi untuk melihat kesannya terdapat DV, maka ia juga dinamakan treatment, manipulated, antececedent atau predictor variable. 

Contoh: Kaedah mengajar (IV) dimanipulasi dengan menjadikan dua kaedah berbeza (X dan Y) bagi melihat kesannya kepada skor (DV). Kaedah mengajar adalah treatment dalam kajian yang dimanipulasi bagi melihat kesannya pada DV. 

Dependent variable (DV) – variable yang kesannya dicerap akibat IV. Boleh dipanggil outcome atau effect variable. Share this article :