Sunday, February 12, 2017

Learning Skills for Open Distance Learners


1. Kajian yang dijalankan oleh Flow (2007) * menunjukkan bahawa salah satu halangan kepada pembelajaran jarak jauh yang berjaya adalah kurangnya kemahiran pengurusan masa.  Sebagai pelajar jarak jauh dan terbuka adakah anda merasakan kemahiran pengurusan masa ini adalah dalam menentu kejayaan pembelajaran anda? Jawapan anda hendaklah berbentuk eseidi antara 300-350 perkataan. 

2. Tidak kira apa jua tujuan anda melanjutkan pelajaran, sama ada untuk keseronokan, kemajuan kerjaya, mendapat kelayakan atau memperoleh pengetahuan dan kemahiran, kefahaman maklumat dan kemahiran pemprosesan diajar sebagai sebahagian daripada kursus kemahiran belajar menawarkan peluang yang baik untuk kemajuan diri.  Dalam 300-350 perkataan, huraikan bagaimana kefahaman maklumat dan kemahiran pemprosesan yang anda belajar membantu dalam pembelajaran anda. Sokong jawapan anda berserta contoh yang sesuai. 

3 .a) Muat turun dan ‘install’ program Freemind. (Gunakan carian google) 

b) Pilih mana-mana akademik artikel yang anda perolehi dari Perpustakaan Digital OUM. Baca artikel tersebut dan menggunakan Freemind untuk membentangkan idea-idea teras artikel dalam bentuk peta minda. 

c) Kemukakan mindmap bersama dengan garis panduan dalam satu dokumen. 

4 a) Berdasarkan isi penting / maklumat di dalam aktiviti 1, 2 dan 3 hasilkan slide persembahan menggunakan MS Power Point. 

b) Bentangkan slide persembahan anda dalam masa 5 minit di dalam kelas. 

c) Hantar slide pembentangan dalam softcopy (burn in cd).

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :