Monday, February 6, 2017

Pembangunan Politik Malaysia


1. Dengan merujuk kepada hubungan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan-kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, bincangkan tuntutan kuasa kerajaan pimpinan Adenan Satem di Sarawak yang lebih vokal berbanding tuntutan kerajaan pimpinan Musa Aman di Sabah. Jelaskan factor-faktor yang membezakan pembahagian kuasa di antara kerajaan-kerajaan Sarawak dan Sabah dengan kerajaan persekutuan, berbanding pembahagian kuasa kerajaan-kerajaan negeri Semenanjung Malaysia dengan kerajaan persekutuan. 

2. Bincangkan pendapat bahawa politik Islam di Malaysia dalam era Najib Razak telah menjadi semakin radikal, sepertimana diutarakan umpamanya dalam rencana Shahanaaz Habib, ‘The radicalisation of Islam in Malaysia’, The Sunday Star, 28 Ogos 2016. 

3. William Case melalui makalahnya ‘Post-GE13: Any Closer to Ethnic Harmony and Democratic Change?’, dalam jurnal The Round Table, vol. 102, no. 6 (2013), ms. 511-519, telah mendakwa bahawa faham perkauman (communalism) telah bercambah kembali dalam politik Malaysia kontemporari. Bahaskan pandangan ini dengan memfokuskan kepada aktiviti parti-parti politik dan badan-badan bukan kerajaan yang didominasi kaum bukan Melayu.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :