Monday, June 12, 2017

Hubungan Etnik


Isu perkahwinan campur

i.Bincangkan aspek-aspek berkaitan dengan peristiwa tersebut dari segi sejarah, factor-faktor dan implikasi peristiwa tersebut terhadap hubungan etnik pada masa tersebut dan pada masa sekarang di Malaysia.

ii. Mengumpul gambar, keratin akhbar dan video yang berkaitan.

iii. Membina item ringkas kesepaduan sosial berdasarkan peristiwa Nasional tersebut.

a. Saling-kebergantungan

b. Takrifan Harian

c. Toleransi Agama

d. Toleransi Bahasa

e. Toleransi Budaya

f. Kerjasama

g. Pemuafakatan

h. Tawar menawar

i. Menjauhi elemen-elemen negatif-Diskriminasi, prejudis, streotaip dan sebagainya

j. Akomodasi

k. Akulturasi

l.Asimilasi1.0 Pengenalan

2.0 Sejarah

3.0 Faktor-faktor menyebabkan berlakunya peristiwa tersebut

4.0 Implikasi peristiwa tersebut kepada Hubungan Etnik pada masa itu dan pada masa sekarang.

5.0 Analisis item pembinaan kerangka kesepaduan sosial di Malaysia berdasarkan kepada peristiwa tersebut

6.0 Kesimpulan dan cadangan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :