Sunday, July 9, 2017

Organisasi dan Masyarakat


Pilih sebuah organisasi (kerajaan, swasta atau NGO) atau sekumpulan penduduk dalam sebuah komuniti di kampong atau bandar.

Pilih situasi di bawah yang berlaku dalam organisasi atau sekumpulan penduduk . Situasi yang dibincangkan hendaklah berkait dengan salah satu dari senarai di bawah:

Kepimpinan
Infrastruktur
Teknologi
Sumber manusia
Globalisasi
Budaya


Situasi yang dibincangkan perlu menggunakan pendekatan salah satu dari teori – teori sosiologi. Anda hendaklah memilih salah satu dari teori - teori ini iaitu Teori Konflik, Teori Evolusi, Teori Fungsionalisme, Teori Interaksionisme Simbolik dan Teori Collective Behavior sebagai pendekatan dalam penulisan mengenai situasi yang dipilih.


Jika situasi yang dipilih berkait tentang isu , anda hendaklah bincangkan juga cadangan bagi penyelesaian isu tersebut.


Penulisan anda perlulah memenuhi kriteria-kriteria berikut:-

· Mempunyai pengenalan tentang latar belakang organisasi atau kawasan yang diduduki oleh komuniti penduduk tersebut

· Mengaplikasikan teori-teori yang bersesuaian

· Penjelasan disertakan dengan contoh-contoh yang relevan yang berlaku di dalam organisasi/ komuniti yang dipilih

· Mempunyai bahan rujukan yang mencukupi dan bersesuaian

· Merupakan penulisan ilmiah yang berkualiti (mempunyai nota kaki/nota tepi, bebas dari kesalahan ejaan/struktur ayat, bukan hasil copy and paste)

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan

Share this article :