Friday, September 29, 2017

Entrepreneurship


PURPOSE

This assignment is designed to develop learners’ ability to evaluate the elements of the micro environment and its relation to an organisation.

Tugasan ini direka bentuk untuk meningkatkan keupayaan pelajar untuk menilai elemen-elemen persekitaran mikro dan hubungannya dengan sesebuah organisasi

REQUIREMENT

Select an organisation involved in entrepreneurship. Explain the elements of its micro environment and discuss how these elements affect your selected organisation. Recommend improvements that can be made by the organisation in managing the micro environment effectively.

Pilih sebuah organisasi yang terlibat dalam keusahawanan. Terangkan elemen-elemen persekitaran mikro syarikat itu dan bincangkan bagaimana elemen-elemen tersebut memberi kesan ke atas organisasi pilihan anda itu. Cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh organisasi tersebut untuk menguruskan persekitaran mikronya dengan berkesan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :