Wednesday, April 14, 2010

Sejarah Sosioekonomi Malaysia


Kursus ini membincangkan tentang pertumbuhan, perkembangan dan perubahan sosio dan ekonomi masyarakat tempatan sejak zaman pre kolonial sehingga merdeka. Antara perkara-perkara yang dibincangkan adalah mengenai ciri-ciri, pola-pola dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan perubahan masyarakat dalam konteks budaya, pemikiran, aktiviti perdagangan dan pertanian. Lokasi perbincangan kursus ini meliputi negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.

Rujukan

Nordin Hussin, 2006. Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 178001830. NIAS Press: Copenhagen.

Khazin Mohd. Tamrin. 1990. Javanese Labour and the Development of Malaya. FSSK: Universiti Kebangsaan Malaysia: Bangi.

Timothy P. Barnard, 2004. Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries, Singapore: Singapore University Press.

Gullick, J.M. 1992. Sistem Pollitik Bumiputra Tanah Melayu Barat. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Rahmat Saripan (et.al), 1991. Masyarakat Melayu abad ke Sembilanbelas, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Khidmat Menaip Assignment kerana kesuntukan masa, kekurangan buku rujukan dan takde idea Klik Sini or dapatkan contoh Assignment di Sini
Share this article :