Monday, April 16, 2012

Malaysia Abad Ke-19


1. Bincangkan sosiekonomi masyarakat Melayu Feudal di Malaysia sebelum dan sehingga abad ke-19 

2. Bincangkan sistem politik Masyarakat Melayu Feudal di Malaysia sebelum dan sehingga abad ke-19. 

3. Perihalkan Faktor-faktor Peluasan Kuasa dan Pengaruh British di Negeri-Negeri Melayu pada kurun ke-19 

4. Jelaskan Sebab-Sebab Perjanjian Pangkor 1874 dan Kesannya ke atas negeri Perak pada abad ke-19. 

5. Bincangkan Kemasukan buruh-buruh dari negeri Cina dan India yang datang Ke Malaysia pada abad ke-19 

6. Bincangkan sosiekonomi masyarakat Malaysia abad ke-19 setelah kedatangan British. 

7. Jelaskan pengaruh dan penguasaan James Brooke di Sarawak pada abad ke-19. 

8. Bahaskan Sabah di bawah Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) pada abad ke-19. 

9. Buat analisis tentang Konflik dan peperangan yang berlaku di negeri Selangor pada abad ke-19. 

10. Buat analisis tentang konflik dan peperangan yang berlaku di Perak pada abad ke-19. 

11. Bincangkan sebab-sebab yang membawa kepada penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895. 

12. Bincangkan perkembangan awal pendidikan kolonial yang diperkenalkan di Malaysia pada penghujung kurun ke-19. 

13. Bincangkan Faktor-faktor ekonomi sebagai tarikan kuasa-kuasa Barat dan British untuk menguasai Malaysia sehingga abad ke-19. 

14. Bincangkan pengenalan dan perubahan infarstuktur yang mula diperkenalkan oleh British di Malaysia bermula pada abad ke-19. 

15. Bincangkan kesan-kesan kemasukan kolonial British ke Malaysia pada abad ke-19 sehinngga abad ke Malaysia Merdeka. 

16. Bincangkan legasi British di Malaysia bermula abad ke-19 sehingga Malaysia merdeka pada tahun 1957.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :