Monday, April 30, 2012

Pengantar Bahasa Malaysia


Bahasa Melayu menjadi penggerak utama sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. perkara tersebut terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957. Pada tahun 1961 pula, wujud pelaksanaan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Taliib yang seterusnya terhasil Laporan Rahman Talib. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa Melayu diberi tempat sebagai bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat pada era teknologi makumat dan komunikasi. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahasa fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuaan perlu dipergiat supaya seiring dengan usaha mentransfomasikan bidang pendidikan negara. Oleh itu, anda dikehendaki membincangkan perkara-perkara berikut: 

1. Empat peranan guru untuk menggerakkan fungsi bahasa Melayu ke arah mentransfomasikan penjanaan ilmu pengetahuan pada era teknologi maklumat dan komunikasi. 

2. Empat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di sekolah.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan 

Share this article :