Thursday, June 21, 2012

Pengenalan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


Fonologi ialah ilmu yang mengkaji tentang sistem bunyi yang diucapkan atau dituturkan oleh manusia. Setiap bunyi bahasa yang dituturkan haruslah bermakna dan boleh difahami oleh kedua-dua pihak yang menuturkannya. Manakala fonetik pula ialah bidang yang mengkaji tentang organ-organ pertuturan, sifat bunyi bahasa (akustik) dan pendengaran (auditori).

Berdasarkan penyataan di atas, anda dikehendaki membuat satu kajian berkaitan dengan perkara-perkara berikut:

a. Penghasilan bunyi-bunyi konsonan dan vokal bahasa Melayu.


b. Perbezaan di antara fonem dan alofon dalam sistem fonologi bahasa Melayu.

c. Ciri-ciri suprasegmental bahasa Melayu dan kepentingannya dalam pengajaran kemahiran lisan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :