Tuesday, November 13, 2012

Psikologi Pendidikan


Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses yang mesti dilalui oleh semua manusia dan mempunyai pengertian yang berbeza dari perspektif ahli psikologi pendidikan. Murid pada peringkat umur yang berlainan akan mempamerkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan yang berbeza.

Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menjalankan satu kajian ke atas dua orang murid yang berada dalam peringkat pertengahan kanak-kanak (berumur 7-12 tahun). Kedua-dua orang murid mesti berbeza jantina tetapi berada pada peringkat umur yang sama.

Buat banding beza berdasarkan faktor-faktor yang telah menyebabkan perbezaan dalam aspek pertumbuhan dan perkembangan dari segi fizikal dan kognitif yang dapat diperhatikan daripada kedua-dua orang murid tersebut. Bincangkan implikasi proses pertumbuhan dan perkembangan ke atas pengajaran dan pembelajaran guru. Perbincangan harus berpandukan teori-teori psikologi pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :