Tuesday, September 3, 2013

Morfologi Bahasa Melayu


Pilih mana-mana satu tajuk daripada yang berikut:

1. Perbandingan bentuk awalan meN-. 

2. Perbandingan bentuk awalan peN-.

3. Perbandingan jenis kata majmuk. 

4. Perbandingan jenis kata ganda.

5. Perbandingan golongan kata nama. 

6. Perbandingan golongan kata kerja. 

7. Perbandingan kata adjektif.

8. Perbandingan kata adverba. 


Tajuk yang disenaraikan di atas tidak dinyatakan buku yang dirujuk. Andalah yang memilih buku-buku tersebut untuk dibuat perbandingan. Contoh tajuk kerja kursus.

Perbandingan bentuk awalan meN- antara Tatabahasa Dewan dengan Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. 

Perbandingan golongan kata nama antara Morfologi dengan Tatabahasa Asas. 

Perbandingan jenis kata ganda antara Tatabahasa Dewan dengan Nahu Melayu Mutakhir.

Perbandingan golongan kata kerja antara Tatabahasa Dewan dengan Tatabahasa Asas.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :