Wednesday, November 13, 2013

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu


1. Apakah yang anda faham tentang :

a. Linguistik. Berikan dan huraikan tiga cabang ilmu Linguistik.

b. Fonetik dan Fonologi. Berikan definisi dan contoh-contohnya. Terangkan matlamat akhir pengajian Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu.

2. Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai huraikan bunyi vokal asli dan bunyi konsonan asli bahasa Melayu.

3. Dengan memberikan contoh yang sesuai huraikan Sistem Ejaan Baharu Malaysia-Indonesia tahun 1972. Huraikan 18 pola keselarasan vocal ejaan tersebut dan serta contoh-contoh di mana sesuai.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :