Saturday, November 23, 2013

Kurikulum dan Pengajaran Sekolah RendahTugasan ini menjurus kepada refleksi pelajar ke atas aspek fizikal dan aspek psikologikal sesebuah bilik darjah. Pelajar diminta membuat refleksi mengikut format seperti berikut. 

1. Kenal pasti bilik darjah yang pernah pelajar melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalamnya bagi satu mata pelajaran tertentu. 

2. Kenal pasti kekuatan dan kekurangan yang terdapat dalam bilik darjah tersebut bagi aspek fizikal. 

3. Kenal pasti kekuatan dan kekurangan yang terdapat dalam bilik darjah tersebut bagi aspek psikologikal. 

4. Nyatakan rumusan. 

5. Fikirkan cadangan berkaitan perkara yang boleh dilakukan oleh guru ke arah menambah baik keadaan bilik darjah tersebut. 

6. Laporkan refleksi ini mengikut format laporan seperti Lampiran B (dibenar menambah ruangan mengikut keperluan).

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk menaip tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :