Sunday, February 22, 2015

Intellectual Islamic History


1. By studying steps and actions of Mustafa Kemal Atartuk in Turkey, it is obvious that he has brought destruction to the religion of Islam and spread the Western civilization in all respects. Debate this statement.

Dengan mengkaji langkah-langkah dan tindakan Mustafa Kamal di Turki, nyatalah ia telah membawa kemusnahan kepada agama islam dan penyebaran tamadun Barat dalam segenap segi. Bahaskan pernyataan ini.


2. Compare and contrast the struggles and thoughts of Mohd Abduh and Sayyid Rashid Rida in history of modern Egypt.

Banding dan bezakan perjuangan dan pemikiran Mohd Abduh dengan Sayyid Rashid Rida dalam sejarah Mesir moden.


3. Discuss the challenges faced by the Muslim Moghul Empire in India since 1556 to 1762 by refer it to the response of the great Islamic thinkers.

Bincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Empayar Moghul di India sejak 1556 hingga 1762 dengan merujuk kepada tindakbalas oleh tokoh-tokoh pemikir Islam sezaman.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :