Friday, November 20, 2015

Pengantar Komunikasi


Tugasan Individu 1

Anda dikehendaki menghasilkan sebuah penulisan akademik yang mengandungi fakta, contoh-contoh bersesuaian dan perbincangan kritikal .Sila pilih SATU (1) tajuk artikel daripada mana-mana jurnal komunikasi termasuk jurnal online. Tajuk jurnal berkaitan kewujudan media baru dalam ilmu komunikasi.

(a) Bincangkan apa yang terkandung dalam jurnal tersebut dan tekankan di manakah pentingnya komunikasi itu sendiri.

Fokus kepada perkara-perkara berkaitan komunikasi bersemuka, mediumnya, apa halangan-halangannya, kebaikannya dan kesan kepada penerima.

1.0 Pendahuluan

2.0 Fakta-fakta/Teori/Model/Hujah/Idea

3.0 Analisis Kritikal – Baik/buruk

4.0 Contoh

5.0 Kesimpulan

Tugasan Individu 2

Anda dikehendaki untuk menghasilkan sebuah esei yang mempunyai contoh yang sesuai dan kritikal. Tajuk esei adalah berkaitan Isu-isu berkaitan dengan media sosial dan kesannya kepada masyarakat. Penjelasan serta penerangan hendaklah bersama-sama dengan contoh-contoh yang sesuai dengan keadaan semasa.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :