Thursday, January 21, 2016

Pengurusan Sumber Manusia


1. Pengoperasian bagi Jabatan Sumber Manusia (JSM) adalah berbeza dan bergantung kepada saiz dan sector. Gunakan gambarajah untuk menerangkan carta organisasi JSM di tempat anda bekerja.


a. Terangkan setiap fungsi yang terdapat dalam carta organisasi.


b. Nilai pengoperasian JSM berdasarkan kekuatan dan kelemahan.


c. Anda sebagai Ketua JSM yang baru, berikan cadangan anda untuk membuat penambahbaik bagi kelemahan JSM (yang telah dikenalpasti dalam “b”).


2. Malaysia telah memperkenalkan Minimum Wages Order 2012 yang telah digezetkan pada 16 Julai 2012 dan berkuatkuasa pada 1 Januari 2013; yang mana telah memberikan kebaikan kepada seramai 3.2 juta pekerja berpendapatan rendah di negara ini.


a. Sebagai seorang Ketua dalam organisasi anda, adakah bersetuju kadar gaji minima memberikan kesan kepada sector/industry anda? Bicangkan dari aspek kebaikan dan keburukan.


b. Adakah anda bersetuju dengan kadar gaji minima adalah optimum? Bicangkan.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :