Wednesday, April 27, 2016

Program Kesihatan Sekolah


1. Fokus Program Kesihatan Sekolah adalah pencegahan khusus kepada penyakit tidak berjangkit/berjangkit. Pencegahan khusus adalah merujuk kepada menangani punca-punca kesihatan yang buruk untuk mencegah masalah daripada berlaku. 

Berdasarkan model Program Kesihatan Sekolah di bawah, bentuk satu program yang boleh diguna pakai di sekolah anda. 


2. Pelajar membuat laporan berkaitan dengan program / aktiviti kesihatan semasa yang dijalankan di sekolah. 


Kenal pasti beberapa program yang sedang dilaksanakan di sekolah anda. Pilih DUA (2) daripada program tersebut, dan hasilkan laporan berkaitan dengan pelaksanaannya. 


Laporan perlu merangkumi skop seperti berikut: 
carta organisasi program 
visi dan misi, objektif dan matlamat program 
tindakan yang dijalankan - sertakan dengan foto aktiviti, poster dan sebagainya berkaitan dengan perjalanan program tersebut 
pelaksanaan, pemantauan dan penilaian program tersebut 
lain-lain perkara yang berkaitan 


Dalam laporan tersebut juga, pelajar dikehendaki: 


i. Jelaskan bagaimana program / aktiviti kesihatan yang anda pilih dapat mempengaruhi atau memberikan kesan terhadap terhadap hasil pembelajaran dan pendidikan murid di sekolah. Huraian boleh dibuat berdasarkan kepada potensi, keberkesanan, atau kesesuaian program / aktiviti kesihatan tersebut. 


ii. Berikan justifikasi anda mengapa program / aktiviti kesihatan yang dipilih dapat membantu, mempengaruhi atau memberi kesan terhadap hasil pembelajaran dan pendidikan kesihatan mereka?


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :