Wednesday, April 27, 2016

Sukan Berpasukan


Dalam pendekatan pangajaran dan pembelajaran TGfU, terdapat 4 jenis kategori permainan yang boleh digunakan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Kategori permainan tersebut ialah:

1. Kategori Permainan Jaring dan Dinding

2. Kategori Permainan Serangan

3. Kategori Permainan Sasaran

4. Kategori Permainan Memukul dan Memadang

Anda dikehendaki pilih DUA (2) sukan berpasukan yang boleh menggunakan TGfU bagi setiap kategori yang dinyatakan di atas. Setiap sukan berpasukan yang dipilih perlulah memenuhi perkara-perkara berikut:

1. Nama sukan. 

2. Kategori TGfU yang dipilih.

3. Rasional memilih kategori TGfU berkenaan.

4. Strategi pelaksanaan TGfU dalam sukan yang dipilh.

5. Peralatan yang digunakan.

6. Rajah organisasi bagaimana TGfU dilaksanakan dalam sukan berpasukan yang dipilih.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :