Sunday, June 26, 2016

Kesihatan dan Kesejahteraan/Health And Wellness


Objektif / Objective: 

Tujuan tugasan ini ialah untuk meningkatkan kemahiran kritis pelajar dalam membincangkan isu utama dalam pengamalan kesihatan dan kesejahteraan kepada individu, keluarga dan komuniti.

The purpose of this assignment is to enhance learners’ analytical skills in addressing issues related to the practice of health and wellness for the individual, families and community.

Keperluan / Requirement: 
Obesiti ditakrifkan sebagai kadar jumlah lemak badan yang berlebihan. 

Jelaskan sebab dan kesan obesiti orang dewasa dan langkah untuk mengatasinya. 

Obesity is defined as an excess proportion of total body fat. 

Explain the causes and effects of adult obesity and the steps to overcome it. 


[Jumlah Markah / Total Marks: 10]Imbas kembali tahap kesihatan dan kesejahteraan anda sekeluarga. 

Tuliskan beberapa contoh aktiviti yang anda dan keluarga ingin lakukan untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan anda sekeluarga.

Reflect on the state of health and wellbeing of you and family. 


Write down some examples of activities you and family wish to do to improve your health and wellness.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :