Friday, March 17, 2017

Cognitive Psychology


Tujuan tugasan ini adalah untuk membantu pelajar memahami prinsip utama Gestalt tentang persepsi organisasi. 


KEPERLUAN

Ahli-ahli Gestalt menekankan kepentingan pembezaan bentuk-latar dalam organisasi perseptual. Satu objek ataupun sebahagian daripada lapangan penglihatan dikenal pasti sebagai bentuk, manakala lapangan penglihatan yang lain adalah kurang penting dan dijadikan asas. 


Berdasarkan penyataan di atas:

1. Bincangkan hukum-hukum organisasi perseptual Gestalt berdasarkan doktrin isomorfisme.

2. Bezakan antara pengumpulan perseptual bawah-ke-atas dengan atas-ke-bawah dengan merujuk kepada kerangka teori tertentu bersama dapatan-dapatan kajian terkini.

3. Tunjukkan perbezaan individu dan kepelbagaian budaya yang mempengaruhi kebolehan seseorang dalam organisasi perseptual.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :