Friday, November 3, 2017

Sejarah Asia Tenggara Moden


1. Pensejarahan Asia Tenggara Moden telah digariskan oleh sejarawan John Legge, bermula daripada Perang Dunia Kedua. Namun terdapat banyak pendapat yang menyangkal dakwaan tersebut. Sebagai seorang pengkaji sejarah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Sejarah Asia Tenggara Moden.

2. Bincangkan proses dan ciri-ciri pemodenan Asia Tenggara.

3. Nilaikan pembaharuan-pembaharuan ekonomi dan pentadbiran yang dilaksanakan oleh institusi Monarki Thailand.

4. Bahaskan peranan agama dalam gerakan Kebangsaan Burma (Myanmar) sebelum Perang Dunia Kedua.

5. Sejauh manakah kesan pendudukan Jepun ke atas politik Indonesia selepas tahun 1945?

6. Bincangkan peranan sosialisme dan komunisme dalam pembentukan negara bangsa di Vietnam.

7. Mengapakah autorotrian dan Militerisme memainkan peranan penting dalam sejarah moden Asia Tenggara ?

8.Huraikan kesan kolonialisme terhadap perkembangan sosial di kepulauan Asia Tenggara.

9. Huraikan punca-punca gerakan penentangan dalam kalangan petani-petani Asia Tenggara dengan merujuk kepada teori-teori kegelisahan petani dalam konteks Asia Tenggra.

10. Nyatakan tiga ciri utama "Politik galaktik" yang dibincangkan oleh Heine-Gelden.

11. Bincangkan reaksi kerajaan-kerajaan tempatan terhadap tekanan Barat dalam era perluasan kuasa mereka di Asia Tenggara.

12. Bahaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebangkitan rakyat terhadap kerajaan-kerajaan Merdeka di Asia Tenggara.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Share this article :