Monday, April 30, 2012

Sejarah India Moden


1. Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran British di India pada abad ke 19 dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam ekonomi, sosial dan politik tempatan.

2. Benarkah dahagi 1857 boleh dikatakan sebagai ‘the first war of indepedence’?

3. Penubuhan kongres kebangsaan India telah menjadi asas kepada perkembangan nasionalisme bercorak liberal di India. Jelaskan.

4. Bincangkan kemunculan Brahmo Samaj, Arya Samaj dan gerakan ALIGARH dalam perkembangan sosio-keagamaan dan kesedaran politik di India

5. Tunjukkan kewujudan gerakan politik radikal dalam gerakan nasionalisme India. Dengan merujuk Parti Ghadar, mengapakah ia gagal mencapai matlamat perjuangannya?

6. Bincangkan perkembangan politik Islam di India antara tahun 1906-1940an

7. Nilaikan sumbangan Gandhi dalam sejarah Nasionalisme India


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Kedatangan dan Pertapakan British di India.


Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran British di India pada abad ke-19. 

Pengenalan 

Sebelum membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran British ke India pada abad ke-19 terlebih dahulu mari kita lihat secara sepintas lalu tentang latar belakang negara India sebelum kedatangan British. India merupaka sebuah negara yang mempunyai perkembangan ekonomi yang pesat. 

Oleh itu, penjajahan di India telah berlaku sebelum abad ke-19 lagi. Ini kerana pada abad ke-18 kekuasaan dan empayar Moghul telah mengalami kejatuhan. Kejatuhan ini telah memberi kesempatan kepada pihak British secara beransur-ansur menguasai India secara langsung dan tidak langsung. Kejayaan british dalam perang Plassey 1757 dan perang Buxar 1764 menandakan permulaan sejarah penjajahan British di India.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Pengantar Bahasa Malaysia


Bahasa Melayu menjadi penggerak utama sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. perkara tersebut terkandung dalam Laporan Razak pada tahun 1957. Pada tahun 1961 pula, wujud pelaksanaan syor yang dikemukakan oleh Jawatankuasa Penyemak Rahman Taliib yang seterusnya terhasil Laporan Rahman Talib. Laporan ini bertujuan untuk memungkinkan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, bahasa Melayu diberi tempat sebagai bahasa yang moden dan mampu menjadi asas pembinaan negara bangsa yang maju dan berdaulat pada era teknologi makumat dan komunikasi. 

Pernyataan di atas menunjukkan bahasa fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuaan perlu dipergiat supaya seiring dengan usaha mentransfomasikan bidang pendidikan negara. Oleh itu, anda dikehendaki membincangkan perkara-perkara berikut: 

1. Empat peranan guru untuk menggerakkan fungsi bahasa Melayu ke arah mentransfomasikan penjanaan ilmu pengetahuan pada era teknologi maklumat dan komunikasi. 

2. Empat kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan di sekolah.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan 

Continue Reading...

Pengantar Bahasa Malaysia


Pengwujudan program audit Bahasa Melayu bertujuan memantau penggunaan bahasa kebangsaan di peringkat perkhidmatan awam. Program tersebut perlu dilakukan dengan melihat dua aspek utama, iaitu untuk meninjau dalam perkhidmatan awam tentang (i) sejauh mana bahasa Melayu diguna pakai. dan (ii) kualiti penggunaan bahasa kebangsaan. Tinjauan terhadap kedua-dua aspek lebih bermakna jika cara pelaksanaan adalah berkesan dan terdapat impak yang berguna ke arah pembangunan Bahasa Melayu. 

1. Tiga langkah pelaksanaan program berkenaan secara sistematik. 

2. Tiga implikasi program tersebut terhadap usaha memartabatkan penggunaan bahasa melayu dalam sektor awam.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan 
Continue Reading...

Sunday, April 29, 2012

Ko-Kurikulum dan Rekreasi


Aktiviti perkhemahan merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan serta dapat membentuk, membina, memupuk semangat dan motivasi dalam usaha untuk menerapkan sikap kepimpinan dan sahsiah yang tinggi di samping kecemerlangan akademik. Sebagai seorang guru, anda ingin mengadakan perkhemahan bagi murid-murid berkeperluan khas anda. 

Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan anda huraikan aspek-aspek berikut: 

(a) Perancangan sebelum,semasa dan selepas mengadakan perkhemahan 

(b) Persiapan peralatan perkhemahan 

(c) Pelaksanaan aktiviti 

(d) Halangan-halangan yang dihadapi oleh murid berkeperluan khas semasa perkhemahan 

(e) Pelan tindakan semasa kecemasan

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Ko-Kurikulum dan Rekreasi


Huraikan definisi , matlamat, objektif dan kebaikan ko-kurikulum dan rekreasi terhadap murid-murid berkeperluan khas serta cara-cara modifikasi aktiviti atau permainan yang dapat dilakukan bagi salah satu kategori kanak-kanak berkeperluan khas berikut: 

a. Bermasalah Pembelajaran 

b. Bermasalah Pendengaran 

c. Bermasalah Penglihatan

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan 
Continue Reading...

Semantik dan Pragmatik Bahasa Melayu


Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan bahawa metafora menembus kehidupan seharian, bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. Perjelaskan cara metafora memberikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan.

Pengenalan

Menurut John Lakoff dan Mark Johnson, umumnya metafora dilihat sebagai satu alat yang menggambarkan imaginasi puitis. Kaya dengan aspek retorikal dan biasanya juga dianggap sebagai suatu bentuk bahasa yang luar biasa. Metafora biasanya dilihat sebagai karakteristik bahasa sahaja iaitu sebagai suatu perkataan dan bukannya sebagai alat pemikiran atau perbuatan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sejarah dan Pensejarahan


Jelaskan kepentingan kritikan dalaman dalam menguji kredibiliti sesuatu sumber yang digunakan dalam penyelidikan sejarah.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Sejarah Bahasa Melayu


Buat satu kajian mengenai suku bangsa atau etnik anda dan hubungannya dengan rumpun bahasa Melayu.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.


Continue Reading...

Sejarah Bahasa Melayu


Berdasarkan kajian terhadap suku bangsa atau etnik yang dikaji, beri contoh-contoh kata, ayat, bahan sastera, objek budaya atau apa sahaja yang sesuai untuk membuktikan hubungan kekerabatan dengan bahasa, kesusasteraan dan kebudayaan Melayu.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Saturday, April 28, 2012

Kepimpinan Sekolah


Terdapat beberapa pandangan yang menyatakan ada faktor-faktor yang wujud dalam organisasi dan pemimpin yang boleh meneutralkan atau meningkatkan keberkesanan kepimpinan terhadap pengikutnya. Bincangkan pandangan ini.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan
Continue Reading...

Wednesday, April 18, 2012

Kenegaraan


Tidak akan ada tamadun jika masyarakat atau sesuatu kaum itu tidak berubah. Perubahan bukanlah hanya merujuk kepada kemajuan tetapi juga aspek kemunduran atau kemerosotan secara keseluruhan atau dalam bidang-bidang tertentu (Sidi Gozalba 1983). Bincangkan berserta contoh faktor-faktor dalaman dan luaran yang membawa kepada perubahan sesebuah tamadun.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Tuesday, April 17, 2012

Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


Edward de Bono (1993) menggunakan pendekatan CORT Thinking Programe. Huraikan teori di atas dalam membina perkembangan dan kecerdasan pemikiran kanak-kanak.

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan
Continue Reading...

Monday, April 16, 2012

Malaysia Abad Ke-19


1. Bincangkan sosiekonomi masyarakat Melayu Feudal di Malaysia sebelum dan sehingga abad ke-19 

2. Bincangkan sistem politik Masyarakat Melayu Feudal di Malaysia sebelum dan sehingga abad ke-19. 

3. Perihalkan Faktor-faktor Peluasan Kuasa dan Pengaruh British di Negeri-Negeri Melayu pada kurun ke-19 

4. Jelaskan Sebab-Sebab Perjanjian Pangkor 1874 dan Kesannya ke atas negeri Perak pada abad ke-19. 

5. Bincangkan Kemasukan buruh-buruh dari negeri Cina dan India yang datang Ke Malaysia pada abad ke-19 

6. Bincangkan sosiekonomi masyarakat Malaysia abad ke-19 setelah kedatangan British. 

7. Jelaskan pengaruh dan penguasaan James Brooke di Sarawak pada abad ke-19. 

8. Bahaskan Sabah di bawah Syarikat Berpiagam Borneo Utara (SBBU) pada abad ke-19. 

9. Buat analisis tentang Konflik dan peperangan yang berlaku di negeri Selangor pada abad ke-19. 

10. Buat analisis tentang konflik dan peperangan yang berlaku di Perak pada abad ke-19. 

11. Bincangkan sebab-sebab yang membawa kepada penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895. 

12. Bincangkan perkembangan awal pendidikan kolonial yang diperkenalkan di Malaysia pada penghujung kurun ke-19. 

13. Bincangkan Faktor-faktor ekonomi sebagai tarikan kuasa-kuasa Barat dan British untuk menguasai Malaysia sehingga abad ke-19. 

14. Bincangkan pengenalan dan perubahan infarstuktur yang mula diperkenalkan oleh British di Malaysia bermula pada abad ke-19. 

15. Bincangkan kesan-kesan kemasukan kolonial British ke Malaysia pada abad ke-19 sehinngga abad ke Malaysia Merdeka. 

16. Bincangkan legasi British di Malaysia bermula abad ke-19 sehingga Malaysia merdeka pada tahun 1957.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Friday, April 13, 2012

Islam Di Asia Barat Abad Ke-19 Hingga 20


1. Bincangkan isu-isu berkaitan pentadbiran di dalam sejarah Muslim yang diutarakan di dalam Islam dan pemerintahan oleh Ali Abdul Raziq. 

2. Bincangkan perubahan yang berlaku di dalam Daulah Uthmaniyah selepas abad ke-16. 

3. Apakah “Eastern Question” dan bincangkan kesannya dalam kepada Daulah Uthmaniyyah 

4. Nilaikan kesan pemberontakan Muhamad Ali / Mehmet Ali kepada Daulah Uthmaniyyah 

5. Nilaikan kelemahan-kelemahan dalam perlaksanaan pembaharuan di dalam Daulah Uthmaniyah pada abad ke-19 

6. Istilah “penjajahan Barat” agak kontervasi di kalangan sejarawan yang mengkaji tentang Daulah Uthmaniyyah. Berikan penilaian anda berdasarkan sejarah hubungannya dengan kuasa Barat. (pilih satu kuasa sahaja –Perancis, British, Jerman@Russia) 

7. Bincangkan perbezaan idealogi di antara Young Otttoman dan Young Turks dan jelaskan punca perbezaan tersebut. 

8. Berdasarkan kepada sejarah Daulah Uthmaniyyah 1900-1939, nilaikan sejauhmanakah kuasa-kuasa Barat mendapat manafaat dari Perang Dunia Pertama. 

9. Mengapa Mustafa Kamal dilabel sebagai Bapa Pemodenan Turki. 

10. Bincangkan peranan British dalam mencetuskan krisis di antara Israel dan negara-negara Arab 

11. Nilaikan faktor-faktor yang menyebabkan Israel dan Palestin sentiasa menemui jalan buntu dalam semua rundingan yang dijalankan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Wednesday, April 11, 2012

Kanak-kanak Berkeperluan Khas


Nyatakan dan huraikan faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan hiperaktif. 

Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini Sebagai Rujukan
Continue Reading...

Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah


Bincangkan kebaikan konsep penggabungjalinan dan penyerapan dalam KBSR. Berikan contoh-contoh yang relevan. 


Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini Sebagai Rujukan
Continue Reading...

Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak


Minta tiga orang kanak-kanak menulis 2 perkara, iaitu 1 perkara yang dia suka dan 1 perkara tidak suka. Selepas selesai melakukan aktiviti tersebut, minta kanak-kanak menyatakan pendapat dan perasaan masing-masing berdasarkan jawapan yang diberi. Huraikan pendapat dan pandangan anda tentang jawapan mereka.

Rujukan / Bibiliografi

1. Abdul Shukor Hashim., Badrul Isa., Khairezan Rahmat., dan Zuraimi Zakaria. (2007). Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak. Kuala Lumpur: UNITEM Sdn. Bhd. 

2. Bate, J. K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning. 

3. Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning. 

4. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. 

5. Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan Teori Praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.


Sekiranya Anda Memerlukan Khidmat Menaip Assignment Kerana Berasa Pening, Kesuntukan Masa, Tarikh Hantar Tugasan Dah Dekat, Kekurangan Buku Rujukan Dan Takde Idea Kilik sini or Dapatkan Contoh Assignment Terdahulu di Sini sebagai rujukan
Continue Reading...

Monday, April 9, 2012

Ekonomi Dalam Pengurusan Awam II


1) Adakah perbelanjaan awam yg tinggi boleh menyebabkan negara mengalami kerugian?

2) Kebergantungan kepada kemasukan pelaburan asingke M'sia. Sejauh manakah ianya relevan

3) Bincangkan mengenai Government Transformation Program (GTP)


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Thursday, April 5, 2012

Perkembangan pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar


1. Hubungkaitan Di Antara Pendidikan Berterusan Dan Pembangunan Modal Insan Dan Negara. 

2. Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Dan Implikasinya Ke Arah Merealisasikan Pembangunan Negara. 

3. Falsafah Pendidikan Guru (FPG) Dan Standard Guru Malaysia Ke Arah Memertabatkan Profesionalisme Keguruan Di Malaysia. 

4. Pembentukan Dasar-Dasar Pendidikan Dan Cabarannya Ke Arah Merealisasikan Wawasan 2020. 

5. Isu, Cabaran Dan Implikasi Perancangan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia 

6. Isu, Cabaran Dan Implikasi Kurikulum Kebangsaan Terhadap Pembangunan Warganegara Berkualiti. 

7. Reka Bentuk Kurikulum Standard Sebagai Teras Kepada Pembangunan Potensi Murid Secara Bersepadu, Menyeluruh Dan Seimbang. 

9. Perancangan Dan Amalan Guru Di Dalam Bilik Darjah Sebagai Paksi Kepada Kecemerlangan Pendidikan. 

10. Isu Dan Cabaran Dalam Amalan Etika Profesional Ke Arah Menjulang Mertabat Profesion Perguruan. 

11. Isu Dan Cabaran Dalam Merealisasikan Usaha Merapatkan Jurang Pendidikan Di Malaysia. 

12. Hubungan Akta Pendidikan 1996 Dengan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia: Apakah Implikasinya Terhadap Masa Depan Pendidikan Negara? 

13. Membangunkan Rakyat Berdisiplin Dan Berminda Kelas Pertama Menerusi Peraturan Dan Disiplin Dalam Pendidikan Di Malaysia 

14. Menangani Isu-Isu Falsafah Dan Dasar Dalam Perkembangan Pendidikan Di Malaysia


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Wednesday, April 4, 2012

Kepimpinan


1. Perubahan kepimpinan di Malaysia telah membawa kepada timbulnya Konsep “Pembangunan Kepemimpinan”. Tugasan ini mengehendaki pelajar mewawancara pemimpin berikut dan mendapatkan perspektif mereka terhadap konsep “Pembangunan kepemimpinan”. 

• a) Pemimpin Lelaki dan Wanita dalam Organisasi 

b) Pemimpin Lelaki dan Wanita Masyarakat 

c) Pemimpin Lelaki dan Wanita Politik 

d) Pemimpin Pelajar Lelaki dan Wanita di IPTA. 

* Pelajar dikehendaki melaporkan latarbelakang organisasi dan pemimpin yang diwawancara

2. Pelajar juga perlu menyelidiki apakah tindakan yang telah dibuat, sedang dibuat, dan akan dibuat mengenai pembangunan kepemimpinan.

3. Apakah rumusan anda terhadap konsep “Pembangunan Kepemimpinan”. 

4. Apakah harapan anda terhadap pembangunan kepemimpinan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Kepimpinan


1. Senaraikan dan jelaskan teori-teori Kepemimpinan.

2. Senaraikan, jelaskan dan rumuskan kompetensi pemimpin berdasarkan :-

a) Kompetensi Pemimpin Organisasi

b) Kompetensi Pemimpin Masyarakat

c) Kompetensi Pemimpin Politik

3. Senaraikan ciri-ciri pengikut yang berkesanberdasarkan :- 

a) Ciri-ciri Pengikutyang baik dalam Organisasi 

b) Ciri-ciri Pengikut yang baik dalam Masyarakat 

c) Ciri-ciri Pengikut yang baik dalam Politik 


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Psikologi Pendidikan


Menurut Research Center on Academic Success [CRIRES] (2005), pencapaian akademik membawa maksud pencapaian pada tahap tertentu yang diperoleh oleh individu dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan serta kemahiran. Tahap tersebut telah ditetapkan berdasarkan umur, proses pembelajaran yang telah dilalui serta kemampuan individu berkenaan dengan aspek pendidikan, kelayakan dan sosialiasasi. 


Berdasarkan pernyataan di atas, anda dikehendaki menjalankan satu kajian ke atas dua orang murid sekolah rendah yang dipilih. Seorang berpencapaian akademik baik dan seorang mempunyai pencapaian akademik yang lemah. 

Bincangkan faktor-faktor yang telah mempengaruhi aspek pencapaian akademik kedua-dua orang murid tersebut. Perbincangan seharusnya berpandukan teori-teori Psikologi Pendidikan dan disokong dengan kajian-kajian lepas. Seterusnya, cadangkan langkah-langkah bernas yang boleh diambil oleh seseorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid-murid dengan pencapaian akademik yang berbeza.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Pengajian Teknologi dan Penaksiran


Jelaskan bersama contoh bagaimanakah seseorang guru ingin melaksanakan model ASSURE.

Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester.  Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan khidmat menaip tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.Continue Reading...

Tuesday, April 3, 2012

Kenegaraan


1. Kedatangan Islam ke Alam Melayu telah mengubah worldview masyarakat Melayu dalam pelbagai aspek. Bincangkan. 

2. Sejauh manakah anda berpendapat bahawa penjajahan British telah memberikan kesan yang cukup mendalam di negara ini. 

3. Terdapat sejarawan yang menyatakan bahawa British sebenarnya tidak menjajah negara ini. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan pernyataan ini. 

4. Perlembagaan merupakan asas penting dalam penubuhan sesebuah negara. Bincangkan. 

5. Pada pendapat anda, adakah pendekatan 1Malaysia hari ini mampu untuk menyatukan masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini. 

6. Matlamat utama Wawasan 2020 adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dengan identitinya yang tersendiri. Pada pandangan anda sejauh manakah matlamat tersebut mampu dilaksanakan. 

7. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan yang unik berteraskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Bincangkan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...

Kenegaraan


1. Bincangkan jenis-jenis kerajaan berserta contoh yang sesuai. 

2. Huraikan kesan-kesan interaksi Peradaban Islam dan Peradaban Melayu. 

3. Sejauh manakah kelemahan Sultan Mahmud Syah telah memberi ruang terhadap penjajahan Portugis di Melaka. 

4. Jelaskan sumbangan Dato’ Onn Jaafar dalam proses kemerdekaan negara kita. 

5. Jelaskan proses kedatangan imigran Cina dan India ke Negeri-Negeri Melayu. 

6. Umumnya doktrin pengasingan kuasa dapat mencegah daripada berlakunya pemusatan kuasa ditangan sesetengah pemimpin. Bincangkan. 

7. Huraikan peranan Malaysia di pentas antarabangsa mengenai isu-isu kemanusiaan.


Tugasan ini sebenarnya kami pernah buat sebelum ini cuma mungkin soalannya diubah-ubah setiap semester. Namun kehendak soalan sebenarnya adalah hampir sama setiap semester.

Sekiranya anda semua berasa pening sebab dah takdea idea, sibuk menguruskan kerja sehingga tidak ada masa untuk membuat tugasan. Anda boleh terus ke SINI untuk mendapatkan tips membuat tugasan atau ke SINI untuk mendapatkan contoh tugasan terdahulu sebagai rujukan.
Continue Reading...